Skarb państwa wyemitował pięcioletnie obligacje o cenie nominalnej 100 zl. Ich cena emisyjna (czyli cena, za którą można je zakupić w domu maklerskim) wynosi 96 zł. Przez 5 lat na koniec każdego roku właściciel obligacji dostaje 8 % odsetek liczonych od ceny nominalnej (odsetki nie są oprocentowane) a po 5 latach obligacja jest od niego wykupowana po cenie nominalnej. Pan Kowalski kupił 50 takich obligacji. Odsetki które dostawał składał na konto oprocentowane 5 % w skali roku z kapitalizacją roczną. Ile wyniósł jego zysk po 5 latach?

1

Odpowiedzi

Najlepsza Odpowiedź!
2010-03-15T10:34:40+01:00
50 x 100zł=5 000zł oprocentowanie roczne 8% 400zł rocznie
400zł na osobnym koncie z oprocentowaniem 5% 20zł I rok
400 oprocentowanie obligacji+420zł =820złx5%=41zł razem 861zł II rok
861zł+400 obligacje=1261zł x5%=63,05zł razem 1324,05zł III rok
1324,05zł +400zł=1724,05x5%=86,20zł razem 1810,25zł IV rok
1810,25zł+400zł=2210,25x5%=110,50zł =2320,75 zł V rok
zakup obligacji 50x96zzzł 4800zł zysk 200zł = 2320,75=2 520,75zł
4 1 4