3 zadania do zrobienia Na poziomie 6 klasy :)

1.Podstawą prostopadłościennego pudełka jest kwadrat o boku 8cm. Jaką wysokość powinno mieć to pudełko, żeby jego pojemnośc była większa niz 1 litr? Wynik podaj w pełnych centymetrach.

2.Graniastosłup ma wysokość 24 cm. Jakie powinno byc pole jego podstawy, żeby objętość była :
a) mniejsza od 1 dm³
b) większa od 5dm³, ale mniejsza od 6dm³

3. Trzy litry soku rozlano do prostopadłościennych pojemników o wymiarach 5cm * 5cm * 10cm, wypełniając je do ⅘ wysokości
a) Jaka jest pojemnośc jednego pojemnika ?
b) Ile napoju nalano do każdego z tych pojemników ?
c) Ile było pojemników ?

Na dzisiaj ... głupie odp zgłaszam spam

1

Odpowiedzi

Najlepsza Odpowiedź!
2010-03-15T21:56:32+01:00
1.

Pole podstawy = 8cm*8cm = 64cm^
V > 1l
V > 1dm³
V > 1000cm³

h - wysokość

Pp*h = V

Pp*h > 1000cm³

64cm²*h > 1000cm³
h > 1000cm³:64cm²
h > 15,625cm ≈ 16cm


2.

a)
1dm³ = 1000cm³

Pp*24cm < 1000cm³ |:24cm
Pp < 41⅓ cm²

więc pole musi być mniejsze niż 41⅓ cm²

b)
5dm³ = 5000cm³
6dm³ = 6000cm³

5000cm³ < Pp*24cm < 6000cm³ |:24cm
208⅓cm² < Pp < 250cm²

czyli musi być większe niż 208⅓cm², a mniejsza niż 250cm²


3.

a)
V = 5cm*5cm*10cm = 250cm³

b)
objętość soku w pojemniku = 5cm*5cm*0,8*10cm = 200cm³

c)
3l = 3dm³ = 3000cm³
ilość pojemników = 3000cm³:200cm³ = 15