Odpowiedzi

2012-08-05T14:12:26+02:00
2012-08-05T14:59:00+02:00

1.Napisz równanie reakcji kwasu mrówkowego z :
1.) wodorotlenkiem potasu
HCOOH + KOH ----> HCOOK + H₂0

kwas mrówkowy + wodorotlenek potasu ----> mrówczan potasu + woda
2.) etanolem
HCOOH + C₂H₅OH <-H₂SO₄-> HCOOC₂H₅ + H₂0

kwas mrówkowy + etanol <-H₂SO₄-> mrówczan etylu + woda
2.Napisz równanie reakcji kwasu octowego z :
1.) etanolem
CH₃COOH + C₂H₅OH <-H₂SO₄-> CH₃COOC₂H₅ + H₂0

kwas octowy + etanol <-H₂SO₄-> octan etylu + woda