Zad.1

Które z poniższych zdań jest fałszywe?
A. Krawędzie boczne graniastosłupa mają równe długości.
B. Ściany boczne graniastosłupa prawidłowego są przystającymi prostokątami.
C. Podstawy graniastosłupa są przystającymi wielokątami.
D. Wszystkie krawędzie graniastosłupa prawidłowego mają równe długości.

Zad.2

Podstawa graniastosłupa, który ma 24 krawędzie, jest
A. czworokąt
B. sześciokąt
C. ośmiokąt
D. dwunastokąt

1

Odpowiedzi

2010-03-14T19:26:11+01:00