1.wytłumacz krótko pojęcia: dwuinstancyjność sadów, niezawisłość sędziowska, recydywista, obrońca, ławnik.
2. czym zajmuje się Krajowa Rada Sądownictwa?
3. Czy ludzie w twoim otoczeniu zawsze postepują zgodnie z prawem?
4. jakie znaczenie mają przepisy prawne dla jednostki, społeczeństwa i państwa

1

Odpowiedzi

2016-11-04T11:36:18+01:00
Dwuinstancyjność sądów-to znaczy,że jeżeli nie jesteśmy zadowoleni z wyroku sądu pierwszej instancji to możemy się odwołać do organu wyższego.
Niezawisłość sędziowska-to znaczy,że sędzia  musi być bezstronny w stosunku do obu stron.
Recydywista-to osoba,która wielokrotnie odbywała wyrok za to samo przestępstwo.
Obrońca-to adwokat,który broni w sądzie spraw osoby oskarżonej.
Ławnik-to osoba niezawisła podlegająca ustawom.Sędzia społeczny.
2.Krajowa Rada Sądownictwa - ocenia i wybiera kandydatów na sędziów,szkoleniem zawodowym sędziów,przeprowadzaniem egzaminów sędziowskich,czuwają nad etyką zawodową sędziów.
3.Myślę,że ludzie w moim otoczeniu nie zawsze postępują zgodnie z prawem.Nie podam przykładów,bo ich nie znam.
4.Czy to jest jednostka,społeczeństwo czy państwo wszyscy muszą przestrzegać prawa.Tylko znaczenie dla każdego z nich jest inne.Dla społeczeństwa jest to ochrona przed niesprawiedliwością.Jednostki albo państwo poprzez przepisy prawa mogą pomóc swoim obywatelom.

1 5 1