1.Kapitał 5000 zł wpłacono do banku na lokatę oprecentowaną na 3,2 % w stosunku rocznym . Oblicz odestki po upływie 9 miesiecy ?

2.Ile pieniędzy wpąlcono do banku na lokate oprecentowana na 4 % , jesli wiadomo, ze po uplywie 3 iesiecy klient dostała 16 zł odsetek ?

2

Odpowiedzi

2010-03-14T19:36:38+01:00
1.
d=kpt/100
d=?
k-5000zł
p-3,2%*9/12=2,4%
t-1 rok

d=5000*2,4*1/100
d=160
Odp. Odsetki po upływie 9 miesiecy wynosza 160zł

2.
d=kpt/100
d=16zł
t=3/12=1,4=0,25
p=4%
k=?


Najlepsza Odpowiedź!
2010-03-14T19:56:09+01:00
1 dane szukane wzór
k-5000 zł d-? k*p*t
p-3,2% d -------------
t-9 miesię. 100
rozwiązanie
d- 5000*3,2*0,75
----------------- 50*3,2*0,75-160*0,75-120zł
100


odp odsetki w czsie 9 miesięcy będą wynosić 120 zł