Odpowiedzi

Najlepsza Odpowiedź!
2009-10-25T14:50:00+01:00
Y=√(9x²+9x+2)
zał.9x²+9x+2≥0
Δ=81-72=9
x₁=(-9-3):18=-12/18=-2/3
x₂=(-9+3):18=-6/18=-1/3

rysujemy os zaznaczamy x₁ i x₂ ,kreślimy parabolę ramionami do góry i mamy x∈(-∞;-2/3>u<-1/3,∞)