PILNE!

Image a British university student is coming to your country for his/her year abroad to study your language. Write notes about these things.
- two possible cities to go to
- universities/colleges to study at/places to work
- where to stay (e.g. family, hostel)
- places to visit near the cities
- what to do at the weekends

prosze o napisanie tego...z góry dziękuję!

1

Odpowiedzi

2010-03-14T19:29:58+01:00
Obraz brytyjski student uniwersytecki przychodzi do twojego kraju przez swój rok za granicą przestudiować twój język. Napisz notatki o tych rzeczach. -
dwa możliwe miasta pójść aby - uniwersytet/college do przy/miejsce naukowych do pracy - gdzie zostać (e.g. rodzina, dom akademicki) - miejsca na wizytę koło miast - co robić w weekendach