Odpowiedzi

2012-04-24T14:35:40+02:00

Masa cząsteczkowa krzemionki SiO₂ = 28u + 2*16u = 60u

M Si = 28u

M 2 O = 2*16g = 32u

 

Stosunek masowy Si : O = 28 : 32 = 7 : 8 (po skróceniu przez 4)

 

*Obliczam masę krzemu zawartą w 240 kg krzemionki.

 

w 60 kg SiO₂ ------zawarte jest------28 kg Si

to w 240 kg SiO₂---zawarte jest------X kg Si

 

X= 240kg * 28 kg : 60kg = 112 kg krzemu