Odpowiedzi

2010-03-14T19:51:29+01:00
Podaj postać kanoniczną i iloczynową funkcji
f(x)= 3x ²+6x-9
a=3 b=6 c=-9
delta=6^2-4*3*(-9)
delta=36+108
delta=144
pierwiastek z delty=12
x1=-6-12/3*6
x1=-18/18
x1=-1
x2=-6+12/3*6
x2=6/18
x2=1/3
postac iloczynowa to f(x)=6*(x+1)*(x-1/3)

do postaci kanonicznej musimy obliczyć p i q
p=-b/2a
p=-6/6
p=-1
q=-delta/4a
q=-144/12
q=-12
postac kanoniczna f(x)=3*(x+1)^2-12

LEGENDA:)
* oznacz mnożenie
^ oznacza potęgowanie np. ^2-do potegi drugiej
1 5 1