Odpowiedzi

Najlepsza Odpowiedź!
2010-03-14T20:09:57+01:00
1(7).
obicz wyskość graniastosłupa prostego którego objętosc jest równa 12 dm² a pole podstawy 120 cm²

Pp=120 cm²
V=12 dm³=12 000 cm³
V=Pp*H
H=?
H=V:Pp
H=12 000:120H=100cm
H=10 dm=1m

2(25).
obicz pole podstawy ostrosłupa prawidłowgo pięciokotnego jeżeli jego objętość jest równa 63 cm³ a wyskość 9 cm.
H=9 cm
V=63 cm³
Pp=?
V=1/3*Pp*H /*3
3V=Pp*H
Pp=3V:H
Pp=3*63:9=21cm