Znajdź równania prostej :
a. prostopadłej do prostej o równaniu y= 3-4(x-1) i przechodzącej przez punkt K = (1,-1)
b. równoległej do wykresu funkcji -x-2y+3=0 i przechodzącej przez punkt A= (9,-1)
c. przechodzącej przez punkty (5,-4) i (-2,30

1

Odpowiedzi

2010-03-15T10:40:41+01:00
Znajdź równania prostej :
a. prostopadłej do prostej o równaniu y= 3-4(x-1) i przechodzącej przez punkt K = (1,-1)
y=3-4(x-1)
y=3-4x+1
y=-4x+4

a1=-4
a1*a2=-1
-4*a2=-1
a2=1/4

k=(1,-1)
y=ax+b
y=1/4x+b
-1=1/4*1+b
-1-1/4=b
-1i1/4=b

równanie prostej prostopadłej to:
y=1/4x-1i1/4

spr.
k=(1,-1)
-1=1/4*1-1i1/4
-1=1/4-1i1/4
-1=-1


b. równoległej do wykresu funkcji -x-2y+3=0 i przechodzącej przez punkt A= (9,-1)

-x-2y+3=0
-2y=x-3
y=-1/2x+3/2

a1=a2
y=ax+b
y=-1/2x+b
A=(9,-1)
-1=-1/2*9+b
-1=-4,5+b
-1+4,5=b
3,5=b
równanie prostej równoległej to:
y=-1/2x+3,5

spr.
-1=-1/2*9+3,5
-1=-4,5+3,5
-1=-1