1. Przedział (-6, 6) jest zbiorem liczb spełniajàcych nierównośc:
A. |x| < 6 B. x <badz rowne 6 C. x > 6 D. x >badz rowne 6

2.Dany jest trójkàt ABC, w którym |AC| = |BC| ,|kąt EACB| = 80stopni, zaś AD jest wysokoscià trójkàta. Wówczas
miara kàta DAB wynosi:
A. 10stopni B. 40stopni C. 50stopni D. 60stopni

3.OstrosΠup ma 12 wszystkich krawędzi. Liczba jego ścian jest równa:
A. 6 B. 7 C. 11 D. 12

1

Odpowiedzi

2010-03-14T19:49:28+01:00
1. A
2. jest to trójkąt równoramienny
kąt ACB jest równy 80, a reszta kątów jest równa 100, podzielic na dwa to wyjdzie 50. Trojkat ADB ma miary 90 przy wysokosci przy boku B 50 a przy A wyjdzie 40
3. jest to ostrosłup sześciokątny odp B.7