Odpowiedzi

2010-03-14T19:56:26+01:00
Jeszcze Polska nie zginęła,
Kiedy my żyjemy.
Со nam obca przemoc wzięła,
Mocą odbierzemy.

Marsz, marsz Dąbrowski,
Z ziemi włoskiej do polskiej,
Za twoim przewodem
Złączym się z narodem.

Przejdziem Wisłę, przejdziem Wartę,
Będziem Polakami,
Dał nam przykład Bonaparte
Jak zwyciężać mamy.

Marsz, marsz i t. d.

Jak Czarniecki do Poznania,
Po szwedzkim zaborze,
Dla Ojczyzny ratowania
Wrócim się przez morze.

Marsz, marsz i t. d.

Moskal Polski nie posiędzie —
Dobywszy pałasza,
Hasłem wszystkich wolność będzie
I Ojczyzna nasza.

Marsz, marsz i t. d.

Już tarn ojciec dо swej Basi
Mówi zapłakany:
Słuchaj jeno — pono nasi
Biją w tarabany.

Marsz, marsz i t. d.

Już tu ziomek pilnie słucha,
Czy armata ryczy;
Walecznego pelny ducha
Każdy moment liczy.

Marsz, marsz Dąbrowski,
Z ziemi włoskiej do polskiej,
Przyłączyć się rada
Jęcząca gromada.

Czy Polacy, czy Sarmaci
Dędziem imię nosić,
Byłe w gronie dawnych braci
Miła wolność głosić.

Marsz, marsz Dąbrowski,
Z ziemi włoskiej do polskiej,
Naród na Cię czeka,
Przyjdź z prawem człowieka.

Choć sąsiady nas zniszczyły,
I broń nam zabrały,
Sparty murem piersi były
l te nam zostały.

Marsz, marsz Dąbrowski,
Z ziemi włoskiej do polskiej,
Każdy z nas chęć czuje.
Wodza nie brakuje.

Dzielność wolnego oręża
Starzec opowiada,
Aby szukać tego męża
Młody na koń wsiada.

Marsz, marsz Dąbrowski,
Z ziemi włoskiej do polskiej,
Wolność, dawne hasło
Jeszcze w nas nie zgasło.