Proszę o pomoc i z góry dziękuję
Uzupełnij:
I. Mianem ______(1) określa się czasem inwestorów grających na zwyżkę cen, natomiast tych, grających na spadek ceny nazywa się _____ (2)
II. Do zobrazowania sytuacji na giełdzie wykorzystuje się ____ ____ (3). ____ uwzględnia ceny wszystkich spółek na rynku podstawowym, ___ (4)obejmuje dwadzieścia największych giełdowych polskich przedsiębiorstw, a spółki z sektora nowych technologii składają się na ___ (5).
III. Kiedy papiery wartościowe kupuje się po raz pierwszy od ich emitenta, wtedy transakcja ta przeprowadzana jest na rynku ____ (6), natomiast kiedy papiery wartościowe nabywają i sprzedają inwestorzy na giełdzie to odbywa się to na rynku ______ (7).

1

Odpowiedzi

2010-03-14T21:27:11+01:00
1. byka 2. niedźwiedziami 3. stope bezrobocia, porównanie cen innych spółek, wycene akcji na pryszlosc. 4. wartośc rynkowa spółek 5. indeks 6. pierwotnym 7. wtórnym
3 4 3