Zadanie 1.
Oblicz wartość przyspieszenia, z jakim będzie się poruszać skrzynia o masie m=10 kg pchana przez robotnika siłą o wartości 40 N, skierowaną poziomo. Współczynnik tarcia skrzyni o podłoże wynosi 0,3.

Zadanie 2.
Na szczycie równi pochyłej o długości 2 m i kącie nachylenia 30 stopni stoi skrzynia. Oblicz wartość jej prędkości, gdy dotrze do podstawy równi. Współczynnik tarcia ma wartość pierwiastek z 3 przez 4

Zadanie 3. Z platformy o długości 5 m i wysokości 3 m zsuwa się skrzynia o masie 5 kg. Oblicz wartość prędkości tej skrzyni na końcu platformy, jeżeli siły oporu działające na tę skrzynię wynoszą 50% jej ciężaru.

Zadanie 4.
Oblicz wartość siły napędowej samochodu o masie 1000 kg, jaka na prostej drodze 200 m powoduje jednostajny wzrost prędkości od 0 m/s do 20 m/s. Współczynnik tarcia kół samochodu o powierzchnię drogi f=0,3.

Zadanie 5.
Oblicz współczynnik tarcia łyżew po lodzie, jeżeli prędkość łyżwiarza poruszającego się prostoliniowo, wynosząca 2 m/s, na drodze 15 m została zredukowana do 0 m/s.

1

Odpowiedzi

Najlepsza Odpowiedź!
2010-03-15T15:03:26+01:00
Zad.1
f to współczynnik tarcia
T=f*Fc=f*m*g=30N
a=(F-T)/m=(40-30)/10=1m/s²
1 4 1