Zad 1.
Wysokość prostopadłościanu wynosi 10cm.Podstawa jest prostokątem o boku 2 pierwiastki z 7cm i przekątnej 8cm.Oblicz objętość prostopadłościanu.
Zad 2.
Oblicz długość przekątnej sześcianu którego pole wynosi 24cm (sześciennych).
Zad 3.
Pole powichrzeni kuli wynosi 576cm (sześciennych)"pi".Oblicz objętość tej kuli.
Zad.4
Tworząca stożka ma 16cm i tworzy z płaszczyzną kąt 45(stopni).Oblicz pole powiechrzni tego stożka.

1

Odpowiedzi

2010-03-15T03:10:15+01:00