1.Uluż w logiczny ciag podane wydarzenia. Nadaj mu tytuł.
a)Agresywne dążenia ZSRR zmusily państwa europy Zachodniej i USA do Organizacji Paktu Północnoatlantyckiego. b)ZSRR po zwycięstwie w || wonie światowej dąży do opanowania Europy,a w dalszej perspektywie-świata.c)Państwa komunistyczne tworzą Układ Wrszawski. d)W latach 1944-1945 ZSRR uzalerznia od siebie państwa Europy Wschodniej .e)Współpraca między ZSRR a USA w okresie ||wojny światowej.

2.Wyjaśnij pojęcia przy pomocy podanych określeń.
Pojeńcia:NATO, żelazna kurtyna, wyścig zbrojeń,Układ Warszawski ,mur berliński
Okreslenia:linia podziału Europy;organizacja polityczno-wojskowa utworzona w celu obrony przed atakiem ze stronyZSRR;linia podzialu miasta, a zarazem symbol Europy ; sojusz utworzony przez państwa komunistyczne pod kierunkiem ZSRR ; rywalizacja mioedzy ZSRR a USA w dziedzinie zbrojeń.

NAPISZCIE JAK NAJSZYBCIEJ PROSZE. JEST TO PODRECZNIK DO HISTORII KLASA 6 uator Grzegorz Wojciechowski .zad 1, 2 i 4 str. 151

PLISSSSS XD

2

Odpowiedzi

  • kuag
  • Rozwiązujący
2010-03-14T20:20:54+01:00
1.e, b, d, a,c
2.NATO -organizacja polityczno - wojskowa utworzona w celu obrony przed atakiem ze strony ZSRR
Żelazna kurtyna- linia podziału Europy
Wyscig zbrojeń- rywalizacja między ZSRR a USA w dziedzinie zbrojeń
Układ Warszawski - sojusz utworzony przez państwa komunistyczne pod kierunkiem ZSRR
mur berliński- linia podziału miasta a zarazem symbol podziału Europy

Najlepsza Odpowiedź!
2010-03-14T20:28:51+01:00
1)
e)Współpraca między ZSRR a USA w okresie ||wojny światowej.
b)ZSRR po zwycięstwie w || wonie światowej dąży do opanowania Europy,a w dalszej perspektywie-świata.
d)W latach 1944-1945 ZSRR uzalerznia od siebie państwa Europy Wschodniej.
a)Agresywne dążenia ZSRR zmusily państwa europy Zachodniej i USA do Organizacji Paktu Północnoatlantyckiego.
c)Państwa komunistyczne tworzą Układ Wrszawski.

2)
NATO - organizacja polityczno-wojskowa utworzona w celu obrony przed atakiem ze stronyZSRR

Żelazna Kurtyna - linia podziału Europy

wyścig zbrojeń - rywalizacja mioedzy ZSRR a USA w dziedzinie zbrojeń.

Układ Warszawski - sojusz utworzony przez państwa komunistyczne pod kierunkiem ZSRR

mur berliński - linia podzialu miasta, a zarazem symbol Europy
4 5 4