Do podanych definicji dopisz nazwy pojęć

1. Rodzaj depozytu bankowego płatnego na każde żądanie klienta banku - ...
2. Zobowiązanie osoby fizycznej lub prawnej do spłaty kredytu z odsetkami, jeżeli kredytobiorca nie spłaci go w terminie
3. Tajny numer karty płatniczej, bez którego znajomości posługiwanie się kartą jest niemożliwe
4.Dyspozycja przekazania określonej kwoty z rachunku bankowego płatnika,na wskazany przez niego inny rachunek bankowy

dzięki z góry ;>

1

Odpowiedzi

2010-03-14T20:05:18+01:00
HEJ!
1)rachunek oszczędnościowo-rozliczeniowy
2)kredyt przeterminowany
3)pin
4)przelew
9 3 9