Odpowiedzi

2009-04-19T13:06:13+02:00
1. Efekt energetyczny to energia związana z danym procesem/reakcją. Efekt energetyczny może być dodatni czyli podczas reakcji energie zostaje wydzielona (egzoenergetyczna). Może być ujemny czyli r-cja wymaga dostarczenia energii (endoenergetyczna).
Efekt zależy od rodzaju reakcji (rozkładu- (endo) lub spalania (egzo))
oraz od rodzaju reagentów.
Przy takich opisach r-cji stosuje sie wielkosc zwana entalpia (ΔH) czyli roznica miedzy energia produktow, a energia substratow.
Dla reakcji endoenergetycznych ΔH>0
Dla reakcji egzoenergetycznych ΔH<0.

2. pH to stezenie jonow wodorowych w roztworze (dla wtajemniczonych dokladniej: ujemny logarytm ze stezenia jonow wodorowych pH=-log[H⁺] )
a) pH rośnie
b) pH maleje
40 4 40
2009-04-19T13:08:17+02:00
Efekt energetyczny określa się nie tylko dla reakcji chemicznych lecz również procesów fizycznych takich jak przykładowo rozpuszczanie.

2. jest to skala wartości liczbowych od 0-14 odpowiadajacy stężeniu jonow wodoru w roztworze
2 5 2