Odpowiedzi

2010-03-14T20:09:30+01:00
Hasło EINSTEIN

1. Co jest względne i zależy od układu inercjalnego? - położenie
2. Czego kształt może mieć fala?- Sinusoidy
3. Teoria, którą opracował Einstein- Względności
4. Co jest względne wraz z ruchem? - Spoczynek
5. Imię człowieka, który zadawał sobie pytanie, czy można dogonić światło- Albert
6. Kto udowodnił, że prędkość światła nie zależy od ruchu źródła?- Michelson
7. Jakie twierdzenie stosujemy, mając do czynienia z trójkątem prostokątnym?- Pitagorasa
8. Gwałtowna zmiana prędkości- Hamowanie
Najlepsza Odpowiedź!
2010-03-14T20:14:47+01:00
ENergia
tarciE
prostolinioWy
jednosTajna
Odniesienia
zmieNny

N- zdolność do wykonywania pracy
E- jest siłą zawsze skierowaną przeciwnie do ruchu ciała
W- ruch krórego tor jest linią prostą
T- prędkość wyrażana wzorem s/t
O- prędkość zależna od obserwatora
N- ruch w którym prękość ulega zmianie
2010-03-14T20:20:23+01:00
F
jowIsz
Ziemia
termodYnamika
Kinetycznej
boloniaA

1.
2.5 planeta w kolejności oddalenia od Słońca i największa planeta US
3.
4.Zmiana energii wewnętrznej układu fizycznego równa jest sumie pracy wykonanej nad układem i ciepła dostarczonego do układu lub odebranego układowi, mówimy o pierwszej zasadzie.....
5.Energia potencjalna jest równa energii......
6.Mikołaj Kopernik swoje obserwacje astronomiczne przeprowadził w......