Matematyka z plusem klasa 1 gimnazjum- zadanie 9 strona 177!!
Nie mogę napisać treści zadania, bo są tam ułamki. PROSZĘ O SZYBKĄ ODPOWIEDŹ!!---- DAM NAJLEPSZĄ ODPOWIEDŹ DLA PIERWSZEGO!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!! Z GÓRY DZIĘKUJE!!

1

Odpowiedzi

Najlepsza Odpowiedź!
2010-03-15T08:04:00+01:00
9.
a)1/3x-2=x+2
1/3x-x=2+2
-2/3x=4 |*3
-2x=12 |:(-2)
x=-6
b)1-6/7x=4/7
6/7x=4/7-1
6/7x=-3/7 |*7
6x=3 |:6
x+1/2
c)6(1/4x-2)=18
1,5x-12=18
1,5x=12+18
1,5x=30 |:1,5
x=20
d)x/6-1/6=1
1/6x=1+1/6
1/6x+7/6 |*6
x=7
e)-2(2x-1)=x/3
-4x+2=1/3x
-4x-1/3x=-2
-13/3x=-2 |*3
-13x=-6 |:(-13)
x=6/13
f)2/5(3-x)=-2
6/5-2/5x=-2
-2/5x=-2-6/5
-2/5x=-16/5 |*(-5)
2x=16 |:2
x=8
g)3/4(2-3x)=-6
6/4-9/4x=-6
-9/4x=-6-6/4 |*4
-9x=-24-6
-9x=-30 |:(-9)
x=3 1/3
h)1/5(x-3)=9-x
1/5x-2=9-x
1/5x+x=9+2
6/5x=11 |*5
6x=55
x=16,5
i)(0,6+x)/2=x+1 |*2
0,6+x= 2x+2
x-2x=2-0,6
-x=1,4 |:(-1)
x=-1,4
59 4 59