Odpowiedzi

Najlepsza Odpowiedź!
2010-03-15T00:44:02+01:00
W CAŁYM ZADANIU ZNAK ':' OZNACZA KRESKĘ UŁAMKOWĄ!
1. a.
2(x+3)-3(y-2)=-4
3(x+y+2)=2(2x+y+6)

2x+6-3y+6=-4
3x+3y+6=4x+2y+12

2x=-4-4+3y/:2
3x+3y-4x-2y=12-6

x=-2-2+1,5y
3(-2-2+1,5y)+3y-4(-2-2+1,5y)-2y=6

x=-2-2+1,5y
-6-6+4,5y+3y-8-8-6y-2y=6

x=-2-2+1,5y
4,5y+3y-6y-2y=6+6+6+8+8

x=-2-2+1,5y
-0,5y=34

x=-2-2+1,5y
-0,5y=34/:(-0,5)

x=-2-2+1,5y
y=-17

x=-2-2+1,5*(-17)
y=-17

x=-4+(-25,5)
y=-17

x=-29,5
y=-17

1. b.
x+2:2 - y+2:3=-1
x+4y=1

x-y=-1-1-2:3
x=1-4y

1-4y=-1-1-2:3
x=1-4y

-4y=-1-1-1-2:3
x=1-4y

-4y=-3⅔/(-4)
x=1-4y

y=14⅔
x=1-4*14⅔

y=14⅔
x=1-58⅔

y=14⅔
x=-57⅔

2. a.
3y-5x=5
4(x+1)=3(y-1)

3y-5x=5
4x+4=3y-3

3y-5x=5
-3y+4x=-3-4

-x=-2/:(-1)

x=2

3y-5*2=5

3y-10=5

3y=5+10

3y=15/:3

y=5

x=2
y=5

2. b.
2(x-5)+3(y-1)=5(x-4)-4y
x-1:6 + y+3:5=2

2x-10+3y-3=5x-20-4y
x+y=2-⅙-⅗

2x+3y-5x+4y=10+3-20
x+y=2-⅙-⅗

-3x+7y=-7/:3
x+y=2-⅙-⅗

-x+2⅓y=-2⅓
x+y=2-⅙-⅗

2⅓y=-1,1/2⅓

y=-33:70

2x+3*33:70-5x+4*33:70=-7

-3x+99:70+132:70=-7

-3x=-7-99:70-132:70

-3x=-7-3,3

-3x=-10,3/:(-3)

x=103:30

x=103:30
y=-33:70