Odpowiedzi

2010-03-14T20:13:14+01:00
Rodzaje metod badawczych oraz elementy pomiaru:


Podstwaowe jednostki układu SI:
długość(metr-m)
masa(kilogram-kg)
czas(sekunda-s)
natężenie prądu(amper-A)
temperatura(kelwin-K)
ilość substancji(mol-mol)
świtłość źródła światła(kandela-cd)


Rodzaje błędów pomiarowych

błąd pomiarowy jest różnicą wartości xi uzyskanej w trakcie pojedynczego pomiaru i wartości rzeczywistej x0. Taki błąd nosi nazwę błędu bezwzględnego.

Ponieważ każdy pomiar jest obarczony błędem, więc bardzo trudno jest zdefiniować wartość rzeczywistą pomiaru.