Odpowiedzi

Najlepsza Odpowiedź!
2010-03-14T21:21:50+01:00
A) P(x)=x⁴-3x³+7x²-7x+6, Q(x)=x²-2x+3

x²-x+2 <- wynik
-----------------
x⁴-3x³+7x²-7x+6 : x²-2x+3
-x⁴+2x³-3x²
----------------
-x³+4x²-7x+6
x³-2x²+3x
----------------
2x²-4x+6
-2x²+4x-6
----------------
0

poprawione :)

b) P(x)=3x³-2x+1, Q(x)=x+1

3x²-3x+1
-----------
3x³-2x+1 : x+1
-3x³-3x²-2x+1
-------------------
0-3x²-2x+1
3x²+3x
----------
x+1
-x-1
--------
0
1 5 1