1.Sole barwią papierek lakmusowy na jaki kolor ??
2.W wyniku zobojętniania wodorotlenku sodu kwasem solnym powstało 5,85g chlorku sodu. Ile gramów kwasu solnego użyto do zobojętniania??
3. Ile gramów tlenku magnezu roztworzy sie w 9,8g kwasu siarkowego (VI)??
4. Ile gramów wodorotlenku sodu nalezy dodać do 0,63g kwasu azotowego, aby całkowicie go zobojętnić??

1

Odpowiedzi

2012-08-01T23:31:20+02:00

Zadanie 1.

 

Sole barwią papierek lakmusowy na kolor niebieski.

 

 

Zadanie 2.

 

NaOH + HCl ⇒ NaCl + H₂O

           ____    ____

            1mol :  1mol

 

NaCl:

 

M=58.5g/mol

m=5.85g

 

n=m/M=5.85g/58.5g/mol=0.1mol

 

 

NaOH + HCl ⇒ NaCl + H₂O

           ____    ____

            1mol :  1mol

            0.1mol: 0.1mol

 

HCl:

 

n=0.1mol

M=36.5g/mol

 

m=n*M=0.1mol*36.5g/mol=3.65g

 

Odp.: Do zobojętnienia użyto 3.65g kwasu solnego.

 

 

Zadanie 3.

 

MgO + H₂SO₄ ⇒ MgSO₄ + H₂O

___    _____

1mol:1mol

 

H₂SO₄:

 

M=98g/mol

m=9.8g

 

n=m/M=9.8g/98g/mol=0.1mol

 

 

MgO +     H₂SO₄ ⇒ MgSO₄ + H₂O

___       _____

1mol    :  1mol

0.1mol:0.1mol

 

MgO:

 

n=0.1mol

M=40g/mol

 

m=n*M=0.1mol*40g/mol=4g

 

Odp.: Roztworzy się 4g tlenku magnezu.

 

 

Zadanie 4.

 

HNO₃  +  NaOH  ⇒  NaNO₃ + H₂O

____     ______

1mol  : 1mol

 

 

HNO₃:

 

M=63g/mol

m=0.63g

 

n=m/M=0.63g/63g/mol=0.01mol

 

 

HNO₃  +       NaOH  ⇒  NaNO₃ + H₂O

____            ______

1mol     :      1mol

0.01mol:      0.01mol

 

 

NaOH:

 

M=40g/mol

n=0.01mol

 

m=n*M=0.01mol*40g/mol=0.4g

 

Odp.: Należy dodać 0.4g wodorotlenku sodu.

 

 

 

 

 

 

Pozdrawiam :)