Przedstaw w postaci schematu blokowego algorytm obliczania pola P trójkąta o podstawie a i wysokości h. Uwzględnij w schemacie warunek: dla a i h dodatnich ma nastąpić obliczenie pola oraz wyprowadzenie wyniku, w przeciwnym przypadku algorytm powinien się od razu zakończyć komunikatem: '' Wprowadzone dane są nieprawidłowe"

1

Odpowiedzi

2010-03-14T22:06:10+01:00
Schemat blokowy algorytmu obliczania pola P trójkąta o podstawie a i wysokości h.
3 5 3