Przez spiralę grzejną podłączoną do źródła napięcia 12V przepłynął ładunek 20 C w czasie 10 sekund.
a) Ile ciepła wydzieliło się na spirali?
b) Jakie było natężenie prądu płynącego przez spiralę?
c) Jaka była moc prądu płynącego w spirali?

1

Odpowiedzi

Najlepsza Odpowiedź!
2010-03-14T20:30:04+01:00
U=12V
q=20C
t=10s
a)
W=?
W=U*I*t ale I*t=q czyli W=U*q
W=12V*20C=240J
b)
I=?
q=I*t
I=q/t=20C/10s=2A
c)
P=?
P=U*I=12V*2A=24W
6 5 6