Zad1 Oblicz długości odcinków oznaczonych literami


Zad2 Oblicz pola zacieniowanych obszarów.Zad 3 Oblicz długosci odcinkow x i yZad 4 Uderzona kula bilardowa potoczyla sie z punktu A w kierunku bandy, odbila sie i znalazla sie w punkcie B . Jaką drogę przebyła

1

Odpowiedzi

2010-03-15T10:00:05+01:00
Zad1 Oblicz długości odcinków oznaczonych literami
3²+6²=y²
9+36=y²
y²=45
y=√45
y=3√5

3²+y²=x²
9+45=x²
x²=54
x=√54
x=3√6

Zad2 Oblicz pola zacieniowanych obszarów.

P1(kwadr.małego)=1/2*d²
d=4
P1=1/2*4²=8

P2(kwadratu dużego)=a²
a=2r=4
P2=4²=16

Pzamalowane=16-8=8

Zad 3 Oblicz długosci odcinkow x i y

a)
5=a√3
y=a=5√3/3
x=2y=10√3/3
b)
y=2*6=12
x=6√2


Zad 4 Uderzona kula bilardowa potoczyla sie z punktu A w kierunku bandy, odbila sie i znalazla sie w punkcie B . Jaką drogę przebyła

kąt padania =kat odbicia

O-punkt zderzenia
AO=2*6=m
OB=2*4=
cała droga=12+8=20 dm
8 3 8