Odpowiedzi

Najlepsza Odpowiedź!
2010-03-14T20:38:12+01:00
1. Zbyt bliskie ustawienie pojazdu przy lewej krawędzi pasa, po zakończeniu jazdy do przodu. Przy tak ustawionym pojeździe, podczas cofania, przód pojazdu zachodzi na lewą krawędź pasa i powoduje najechanie na linię przednim lewym kołem pojazdu, oraz potrącenie tyczek ograniczających.

2. Zbyt maksymalne skręcenie kierownicą w prawo, podczas cofania, powoduje, że osoba egzaminowana, nie jest w stanie w odpowiednim czasie "odbić kierownicą", wyprostować koła, aby cofając, pojazd pozostał w obrębie pasa. Błąd taki powoduje najazd tylnym prawym kołem na prawą linię łuku.

3. Zbyt wolny i płytki skręt w prawo powoduje, że kierujący cofając, nie "wyrabia się w zakręcie". Powoduje to, iż podczas cofania najeżdża tylnym lewym kołem, bądź to na linie ograniczające, bądź trąca tyczkę z pachołkiem.

Podczas cofania, należy obserwować drogę, pas ruchu, , poprzez tylną i boczną szybę pojazdu i w niewielkim stopniu z lusterek . Lusterka wsteczne powinny być tak ustawione, jak do jazdy w ruchu miejskim. Późniejsza korekta ustawień lusterek wstecznych, dyskwalifikuje osobę egzaminowaną.

Duża prędkość - jest zasadniczym czynnikiem, jaki wpływa na źle wykonany manewr cofania po łuku. Przy dużej prędkości, kierujący nie jest w stanie w odpowiednim czasie, zmienić tor jazdy, co w konsekwencji prowadzi do najechania na linie ograniczające łuk, lub potrącenia tyczek z pachołkami.

Cofając pojazdem z włączonym sprzęgłem i nie używając pedału przyspieszenia (gazu), osiągamy prędkość, która jest dość duża dla początkującego kierowcy. Dlatego zaleca się jazdę na półsprzęgle, czyli na częściowo włączonym sprzęgle i używaniu pedału przyspieszenia (gazu).

Wymaga to oczywiście umiejętności synchronizacji sprzęgła i przyspieszenia, ale pozwoli to nam na zmniejszenie prędkości i wydłuży czas na prawidłową ocenę, w którym momencie i w jakim stopniu należy korygować kierunek jazdy pojazdu.


--------------------------------------------------------------------------------

Jazda po mieście

Egzaminatorzy Wojewódkich Ośrodków Ruchu Drogowego opracowali specjalną ankietę dotyczącą najczęściej popełnianych błędów podczas zdawania egzaminu na placu manewrowym i w jeździe po mieście. Znając te przewinienia, mogą Państwo uniknąć popełnienia błędów i szybciej zaliczyć egzamin.

Należy pamiętać, aby przed przystąpieniem do egzaminu zwrócić uwagę na:


dowód osobisty (przy sobie)
odpowiednie obuwie
okulary

ustawienie fotela i lusterek

zapięcie pasa bezpieczeństwa

Wykaz manewrów, jakie może polecić wykonanie egzaminator, podczas jazdy w ruchu miejskim:


Parkowanie prostopadłe (wjazd przodem - wyjazd tyłem)

Parkowanie skośne (wjazd przodem - wyjazd tyłem)

Parkowanie równoległe pomiędzy dwoma pojazdami (wjazd tyłem - wyjazd przodem)

Zawracanie na drodze jednojezdniowej, dwukierunkowej

Najczęściej popełniane błędy:

podczas jazdy po mieście


jazda z dala od prawej krawędzi jezdni

nieumiejętne wykonywania zmiany pasa ruchu (sygnalizowanie faktu a nie zamiaru - włączanie kierunkowskazu wraz z ruchem kierownicy)

brak umiejętności oceny odległości i prędkości innych pojazdów

zmiana pasa ruchu poprzez linię ciągłą

lekceważenie znaków poziomych (linie, strzałki kierunkowe) i pionowych - rozpoczynanie skrętów w lewo z niewłaściwych pasów

słaba dynamika jazdy

brak reagowania na zmieniające się sytuacje w ruchu drogowym, brak samodzielności

nieodpowiednie dostosowanie prędkości do warunków na drodze,

niedostateczne umiejętności wyprzedzania pojazdów w tym rowerzystów

brak reakcji na zmiany sygnalizacji świetlnej

wymuszanie pierwszeństwa przejazdu

nieostrożne zachowanie w rejonie przejść i przystanków

nieprawidłowe tory jazdy przy skrętach w lewo na drogach wielopasmowych o większej ilości pasów ruchu w tym samym kierunku

brak respektowania zasady ruchu prawostronnego

Błędy charakterystyczne na poszczególnych rodzajach skrzyżowań


obserwacja niewłaściwych sygnalizatorów na rozbudowanych skrzyżowaniach z sygnalizacją świetlną

opuszczanie ruchu okrężnego bez włączonego prawego kierunkowskazu

nie rozróżnianie skrętu w lewo od zawracania

podczas wykonywania manewrów egzaminacyjnych


brak umiejętności odblokowywania kierownicy i zwolnienia hamulca awaryjnego

brak sygnalizowania zamiaru zmiany pasa ruchu lub zmiany kierunku jazdy kierunkowskazem

brak wiedzy o prawie do korekty i umiejętności jej wykonania przy manewrach parkowania prostopadłego przodem i tyłem, parkowanie skośne i równoległe

korekta jazdy w czasie prostopadłego wjazdu przodem

błędna obserwacja pola widzenia w czasie wykonywania manewrów na placu lub obserwacja tylko w jednym lusterku

zatrzymanie pojazdu w niewłaściwej odległości od linii przerywanej podczas jazdy wyznaczonym pasem ruchu

jazda bez używania pedału gazu - powoduje częste gaśnięcie silnika samochodowego

złe ustawienie początkowe pojazdu przed wykonywaniem poszczególnych manewrów

brak koordynacji używania sprzęgła, gazu i hamulca przy ruszaniu na wzniesieniu

Inne


pokonywanie skrętów na skrzyżowaniach z wciśniętym sprzęgłem

beztroska jazda w miejscach zagrożonych np. zbyt bliskie przejeżdżanie obok
pieszych znajdujących się na drodze, zbyt duża prędkość w obrębie szkół

nieznajomość korzystania z dodatkowych urządzeń w pojeździe np. wycieraczek, przełączenie świateł

brak obserwacji znaków drogowych i niestosowanie się do nich do góry
--------------------------------------------------------------------------------

Hamowanie

/na dzień dzisiejszy na egzaminie obowiązuje

Hamowanie od prędkości co najmniej 50 km/h do zatrzymania w wyznaczonym miejscu (manewr może być wykonany na placu manewrowym ośrodka egzaminowania)
Hamowanie wykonywane w sytuacjach awaryjnych - obowiązkowo w zakresie kategorii A i A1, w przypadku pozostałych kategorii nieobowiązkowe:
w przypadku kategorii A i A1 prawa jazdy hamowanie awaryjne musi być wykonane przy prędkości minimum 50 km/h przy użyciu przedniego i tylnego hamulca motocykla,
manewr może być wykonany na placu manewrowym ośrodka egzaminowania.
Na podstawie Rozporządzenia Ministra Infrastruktury z dnia 27 października 2005 r. w sprawie szkolenia, egzaminowania i uzyskiwania uprawnień przez kierujących pojazdami, instruktorów i egzaminatorów.

Dziennik Ustaw rocznik 2005 nr 217. Data publikacji: 31 października 2005 r. poz. 1834
Termin wejścia w życie - 10 stycznia 2006 r.


Przed rozpoczęciem egzaminu egzaminator informuje kursanta, że w ruchu miejskim będzie wykonywany manewr hamowania awaryjnego (A, A1) i ustala sygnał (słowo hamuj, stop lub inne), na który osoba egzaminowana wykona manewr.

Osoba egzaminowana po usłyszeniu sygnału HAMUJ, STOP lub inne do wykonania manewru hamowania awaryjnego powinna:


energicznie nacisnąć na pedał hamulca

kontynuować manewr aż do zatrzymania pojazdu w możliwie najkrótszym czasie

w ostatniej fazie hamowania, w razie możliwości, wcisnąć pedał sprzęgła w celu nie dopuszczenia do unieruchomienia silnika pojazdu samochodowego,

po zatrzymaniu, upewnić się o możliwości jazdy i kontynuować jazdę.

Manewr nie zostaje zaliczony w przypadku:


wciśnięcia jako pierwszego pedału sprzęgła
Bardzo ważne jest, aby jako pierwszy został wciśnięty pedał hamulca roboczego. Wciśnięcie sprzęgła jako pierwszego w trakcie wykonania manewru, automatycznie dyskwalifikuje osobę egzaminowaną (przy tym błędzie można dokonać powtórzenia manewru)


kiedy początkowa siła hamowania była zbyt mała
Brak energicznej reakcji na sygnał do rozpoczęcia manewru - w 1 fazie hamowania powinno nastąpić zblokowanie kół pojazdu w przypadku pojazdu nie wyposażonego w ABS. W przypadku pojazdu wyposażonego w ten system powinno nastąpić, co najmniej uruchomienie tego systemu.
Koła nie powinny po pierwszym wciśnięciu pedału hamulca pozostać zablokowane do zatrzymania pojazdu chyba, że z warunków ruchu wynika, że pozostawienie zablokowanych kół doprowadzi do najszybszego zatrzymania pojazdu - możliwe na suchej, szorstkiej i gładkiej asfaltowej nawierzchni.


kiedy sposób wykonywania manewru przez osobę egzaminowaną doprowadził do zmiany toru jazdy pojazdu
Wyjątkiem jest sytuacja jeżeli osoba egzaminowana podczas egzaminu zmuszona jest przez warunki zewnętrzne do wykonania manewru hamowania awaryjnego połączonego koniecznością ominięcia przeszkody. W tym przypadku egzamin zostaje przerwany z wynikiem negatywnym, bez możliwości drugiej próby.


kiedy pojazd samochodowy lub przyczepa wpadł w poślizg niekontrolowany, którego efektem końcowym była znacząca zmiana toru jazdy pojazdu lub upadek. W tym przypadku egzamin zostaje przerwany z wynikiem negatywnym.


w trakcie wykonywania manewru obydwie ręce osoby egzaminowanej nie spoczywają na kierownicy.


gdy przed ruszeniem po zatrzymaniu osoba egzaminowana nie upewni się o możliwości jazdy.

W przypadku nie zaliczenia pierwszej próby egzaminator informuje osobę egzaminowaną, że manewr nie został zaliczony, oraz że manewr ten będzie przeprowadzony powtórnie.

Odstąpienie przez egzaminatora od wykonania manewru hamowania awaryjnego może nastąpić w sytuacji, kiedy warunki atmosferyczne lub warunki ruchu drogowego nie pozwalają na bezpieczne wykonanie manewru
2010-03-14T20:38:12+01:00
Czynności przystępującego do wyprzedzania:

* odpowiednio wczesne zasygnalizowanie zamiaru wykonania manewru, (w praktyce oznacza sygnalizowanie na takiej odległości i w takim czasie, które pozwalają innym uczestnikom ruchu na ich zauważenie i odpowiednie zareagowanie - w literaturze można spotkać określenie, że na odległości nie mniejszej niż połowa prędkości),
* sprawdzenie w lusterkach czy nie jest wyprzedzany,
* zbliżenie się do osi jezdni i sprawdzenie: czy ma odpowiednią widoczność do przodu oraz odległość na wyprzedzanie z uwzględnieniem warunków drogowych, własnych umiejętności i możliwości swojego pojazdu?, czy kierujący pojazdami poprzedzającymi nie sygnalizują zmiany kierunku jazdy (sygnalizowanie zobowiązuje do zaniechania wyprzedzania)?, czy nie jest wyprzedzany?,
* przejechanie na lewą połowę jezdni i wyprzedzenie pojazdów z ciągłą ich obserwacją: czy któryś nie zmniejsza prędkości bez widocznej przyczyny?, czynie sygnalizuje zamiaru zmiany kierunku ruchu?, czy nie zbliżył się do osi jezdni?, które to zachowania powinny spowodować zaniechanie wyprzedzania,
* zjazd na prawy pas w momencie kiedy kierujący zobaczy w prawym lusterku reflektory ostatniego z wyprzedzanych pojazdów.


Czynności skręcającego w lewo:

* odpowiednio wczesne zasygnalizowanie zamiaru wykonania skrętu w lewo,
* upewnienie się o możliwości wykonania manewru, tj. sprawdzenie: czy nie nadjeżdża pojazd z kierunku przeciwnego?, czy ktoś z tyłu nie rozpoczął wyprzedzania?, jednocześnie zbliżamy ię do osi jedni,
* jeżeli warunki drogowe umożliwiają wykonanie manewru, tuż przed przekroczeniem osi jezdni jeszcze raz zerkamy do przodu i do tyłu (jeżeli inny kierowca rozpocząl wyprzedzanie tj. wjechał na lewą połowę jezdni rezygnujemy w tym momencie z wykonania skrętu),
* w warunkach braku zagrożenia bez zbędnej zwłoki wykonujemy skręt.
1 5 1