W obliczeniach przyjmij g = 10 N/kg<br />
<br />
1. Zamień jednostki:<br />
a. 40g = ...kg<br />
b. 146kg = ...dag<br />
c. 12t = ...dag<br />
d. 890mg = ...t<br />
e. 103g = ...t<br />
f. 44mg = ...dag<br />
g. 902g = ...dag<br />
h. 14dag = ...g <br />
i. 125g = ...mg<br />
j. 38mg = ...g<br />
<br />
2. Masa samochodu wynosi 650kg. Jaka jest jego masa ?<br />
Wykonaj obliczenia.<br />
<br />
3. Masa pojemnika o ciężarze 0,85kN wynosi<br />
a.850kg<br />
b.85kg<br />
c.8,5kg<br />
d.0,85kg<br />
<br />
proszę o szybką odpowiedź

1

Odpowiedzi

Najlepsza Odpowiedź!
  • ODA
  • Początkujący
2009-10-26T13:32:35+01:00
1. Zamień jednostki:
a. 40g = 0,04kg
b. 146kg =14600dag
c. 12t = 1200000dag
d. 890mg = 0,0089t
e. 103g = 0,000103t
f. 44mg = 0,0044dag
g. 902g = 90.2dag
h. 14dag = 140g
i. 125g = 125000mg
j. 38mg = 0,038g
2 3 2