Jeśli jeden litr gliceryny waży 1,26 kg, to 100 litrów gliceryny waży ........... kg.

Jeśli 100 ziarenek kawy waży 1,4 dag, to 1 ziarenko kawy waży .... dag .

Jeśli 1000 ziarenek ryżu waży 3,2 dag, to 1 ziarenko ryżu waży.... dag .

3

Odpowiedzi

2010-03-14T20:39:44+01:00
2010-03-14T20:39:51+01:00
Jeśli jeden litr gliceryny waży 1,26 kg, to 100 litrów gliceryny waży 126 kg.

Jeśli 100 ziarenek kawy waży 1,4 dag, to 1 ziarenko kawy waży 0,014 dag .

Jeśli 1000 ziarenek ryżu waży 3,2 dag, to 1 ziarenko ryżu waży 0,0032 dag .
2010-03-14T20:43:27+01:00
Jeśli 1l gliceryny waży 1,26 kg
to 100 l waży : 1,26 * 100 = 126 kg

jeśli 100 ziarenek kawy waży 1,4 dag
to 1 ziarenko waży : 1,4 : 100 = 0,014 dag

jeśli 1000 ziarenek ryżu waży 3,2 dag
to 1 ziarenko waży : 3,2 : 1000 = 0,0032 dag