Odpowiedzi

Najlepsza Odpowiedź!
2010-03-14T23:33:33+01:00
-->Rodzaje kont i sald końcowych.
Konta bilansowe-konta odzwierciedlające zmiany w składnikach bilansowych (w składnikach aktywów i pasywów).
Konta procesowe (wynikowe)- służą do ujęcia procesów gospodarczych, odzwierciedlając poniesione koszty i przychody.

Istnieje również odmienna klasyfikacja kont:
wg kryterium szczegółowości:
-syntetyczne
-analityczne

oraz:
wg kryterium samodzielności:
-podstawowe
-pomocnicze

Saldo konta może mieć charakter debetowy lub kredytowy.
Zmiana debetowa oznacza zwiększenie składnika aktywów.
Zmiana kredytowa oznacza zmniejszenie składnika aktywów.
Konta pasywów funkcjonują odwrotnie.

--> na których kontach nie mogą występować salda końcowe?
Salda końcowe nie występują na kontach wynikowych, są one otwierane na początek każdego roku obrotowego ze stanem zerowym, natomiast na koniec "przekazują" dane na konto "Wynik finansowy".

-->jak się księguje utratę wartości wyrobów gotowych?
Wn konto „Pozostałe koszty operacyjne”,
Ma konto „Odchylenia z tytułu aktualizacji wartości zapasów produktów”.
1 5 1