Napisz zdania w czasie Present Simple lub Present Continues
1 Po lekcjach pujdę grac w piłkę
2 Teraz piszemy w zeszycie
3 Ona gra na gitarze codzinie
4 Żyjemy na tej planecie od urodzenia(w perfekcie)
5 Ona teraz czyta ksiązke
6 Codzienie jeżdze na rowerze
7 Paweł czesto gra na komputerze
8 Mój kolega czasamui jeździ motorem
9 codzinie wieczorem ogladam telewizje
10 Pani stoi na środku klasy
11 Adam zbiera banany (teraz)
12 Stefan w tej chwili zmywa naczynia
13 Eustachy co roku wyjeżdża na wakacje
14 Mieszkam w Sokołowie
15 On odrabia lekcje
16 Mój angielski staje sie coraz lepszy
17 Józek łowi ryby w każdza sobote
18 Oni czesto uciekaja z lekcji
19 Na lekcjach czesto rozwiązujemy zadania
20 Jak często chodzisz na spacer

3

Odpowiedzi

2010-03-14T20:50:53+01:00
1. After school I'll play football
2. Now we're writing in the notebook
3. He plays on the gitar every day
4. We live on this planet since have been born
5. Now he is reading a book
6. I drive a bike every day
7. Paweł often plays computer games
8. My friend sometimes drives his bike
9. I watch TV every evening
10. Teacher stands in the middle of the class
11. In this moment Adam is harvesting bananas
12. Stefan is cleaning dishes right now
13. Eustachy goes on holiday every year
14. I'm living in Sokołów
15. He is doing his homework
16. My English is getting better
17. Józek goes fishing every Saturday
18. They often run away from lessons
19. We often do exercises on the lessons
20. How often do you go on a walk?
2010-03-14T20:53:05+01:00
1 I' m going to play football after school.
2 We are writing in notebook now.
3 She plays guitar every day.
4 We've lived on this planet since birth.
5 She is reading a book now.
6 I cycle every day.
7 Paweł usually plays on a computer.
8 My friend sometimes ride by motor.
9 I watch TV every evening.
10 Teacher is standing in the middle of class.
11 Adam is gathering banannas (now).
12 Stefan is washing dishes now.
13 Eustachy goes for holidays every year.
14 I live in Sokołów.
15 He is doing his homework.
16 My English is getting better.
17 Józek go fishing every Saturday.
18 They often escape from lessons.
19 We often do exercises on lessons.
20 How often do you go to walk?
2010-03-14T20:56:43+01:00
1.after school I go playing football
2.at the moment we are writing in notebook
3.she is playing guitar everyday
4.we are live on this planet from born
5.she is reading a book at the moment
6.I riding a bike every day
7.Paweł often plays computer games
8.my friend sometimes ride a motorbike
9.I watching tv every evening
10.women is staing middle of class
11.adam is collecting a bananas
12.Stefan is washing dishes now.
13.Eustachy goes for holidays every year.
14.I live in Sokołów.
15.He is doing his homework.
16.my English is getting better.
17.Józek go fishing every Saturday.
18.they often escape from lessons.
19.we often do exercises on lessons.
20.how often do you go to walk?