1. Ciało o ciężarze 80 N podniesiono na wysokość 4,5 m. Jaką pracę wykonano?
2. Na jakiej wysokości zawieszono ciało o masie 15kg, wykonuje przy tym pracę 0,5 kJ ?
3. Samochód o masie 700 kg porusza się ruchem jednostajnie przyspieszonym z przyspieszeniem 3 m/s2. Jaka praca została wykonana przez siły zewnętrzne na drodze 100m?
4. Turysta pokonał różnicę wzniesień 700m. Jaką pracę wykonał, jeżeli jego masa wynosiła 70 kg, a masa plecaka 5 kg?
5. Ciało wykonało pracę 100 J na drodze 5m. Jaką siłą działało ciało?
6. Przy wyciąganiu z najniższego chodnika kopalni pojemnika z rudą o ciężarze 90 kN została wykonana praca 4,5 MJ. Oblicz głębokość kopalni.

1

Odpowiedzi

Najlepsza Odpowiedź!
2010-03-14T23:41:49+01:00
1)
dane:
F=80N
h=4,5m
szukane:
W=?
W=F *h
W=80 N *4,5m
W=360J

2)
dane:m=15kg
W=0,5kJ=500J
szukane:
h=?
musimy obliczyć F
F=m *g
W=F *h /:F
h= W:(m *g)
h=500J :(15kg *10 N/kg)
h=500 J :150 N
h=3,3m
4)
dane:
h=700m
m1=70kg--------F1=m1 *g=70kg *10N/kg=700N
m2=5kg----------F2=m2 *g=5kg *10 N/kg=50N
szukane:
W=?
W=(F1 +F2) *h
W=(700N +50 N) *700m
W=525000J=525 kJ
zad5
dane:
W=100J
s=5m
szukane:
F=?
W= F *s /:s
F=W /s
F=100J :5m
F=20N
zad6
dane:
F=90kN=90000N
W=4,5MJ=4500000J
szukane:
h=?
W=F *h /:F
h= W /F
h= 4500000J /90000N
h=50m
zad3
dane:
m=700kg
a=3m/s2
s=100m
szukane:
W=?
W=F * s
F=m *a
W= m *a *s
W=700kg *3m/s2 *100m
W=210000J=210kJ