Odpowiedzi

Najlepsza Odpowiedź!
2010-03-14T20:50:40+01:00
ENERGIA to zdolność systemu do wykonania pracy, ujawniająca się podczas użytkowania w formie mocy, ciepła lub światła.

Wyróżniamy energię:

mechaniczną,
cieplną,
elektryczną,
chemiczną,
jądrową,
promieniowania.
Energii nie da się unicestwić, jej jedna forma może zostać co najwyżej zamieniona na inną.

Jednostka: 1 dżul, J (równowartość 1 watosekundy)

1kWh = 3600 kJ = 3 600 000 J

Typowe nośniki energii wykorzystywane do produkcji prądu, pozyskiwania ciepła i napędzania maszyn to:

źródła energii chemicznej (paliwa kopalne), czyli węgiel, torf, ropa nafotwa, piaski roponośne/łupki naftowe, gaz ziemny,
źródła energii jądrowej, to znaczy uran, pluton i ciężka woda (deuter, tryt),
odnawialne źródła energii.
1 5 1