Zmianę wymiarów odbitki kserograficznej określa się za pomocą procentów.
Jeśli wybierzemy na kserokopiarce powiększenie 120%, to otrzymamy obrazek, którego wymiary stanowią 120% wymiarów oryginału. Poniżej przedstawiono obrazki i ich odbitki kserograficzne. Zmierz długość odpowiednich odcinków i oblicz, jaki procent wybrano na kserokopiarce, aby otrzymać te odbitki.
a/ wymiary oryginału: 2,8 cm x 2 cm
wymiary kopii: 2,1 cm x 1,5 cm
b/ wymiary oryginału: 2,8 cm x 2 cm
wymiary kopii: 3,1 cm x 2,2 cm

Proszę o obliczenia

1

Odpowiedzi

2009-10-25T15:26:56+01:00
A/ wymiary oryginału: 2,8 cm x 2 cm
wymiary kopii: 2,1 cm x 1,5 cm

2,1/2,8*100%=75%
1,5/2*100%=75%


b/ wymiary oryginału: 2,8 cm x 2 cm
wymiary kopii: 3,1 cm x 2,2 cm

3,1/2,8*100%≈111%
2,2/2*100%=111%

148 4 148