Odpowiedzi

Najlepsza Odpowiedź!
2010-03-14T21:14:32+01:00
Wzór na zmianę energii przedstawia się następująco
∆E=m*c*∆t
gdzie
∆E- zmiana energii
m- masa ciała
c- ciepło właściwe
∆t- przyrost temperatury (t2-t1) czyli temperatura końcowa minus temperatura początkowa
Drugi wzór z jakiego trzeba skorzystać to wzór na gęstość
d=m/V
gdzie
d- gęstość ciała
m- masa ciała
V- objętość ciała
Wypisujemy dane
t1=0*C
t2=20*C
c=1005J/kg*stC
d=1,2kg/m3
dane : c i d z tablic
wymiary pokoju
5m x 4m x 3,5m z tego możemy obliczyć objętość
V=5*4*3,5=70m3
Rozwiązanie
obliczamy masę powietrza z wzoru na gęstość
m=d*V
m=1,2*70
m=84kg
rachunek jednostek
[m]=[(kg/m3)*m3] upraszczamy przezm3 i otrzymujemy [m]=[kg]
teraz przystępujemy do obliczenia energii z wzoru
∆E=m*c*∆t
∆E=80*1005*(20-0)
∆E=1688400J
rachunek jednostek
[∆E]=[(kg*J/kg*stC)*stC]
upraszczamyn przez *C i kg otrzymujemy J