Mamy rozlać 60 litrów miodu do słoików jednolitrowych i półlitrowych. oblicz ile większych i ile mniejszych słoików powinniśmy przygotować, aby po rozlaniu miodu: słoików jednolitrowych było o 9 mniej niż półlitrowych.
zad 2
Na bardzo nudnym wykładzie połowa studentów drzemie, a jedna trzecia rozwiązuje krzyżówki. Wśród pozostałych sześciu słuchaczy pięć osób czyta książkę i tylko jedna studentka pilnie notuje.Ilu studentów jest obecnych na tym wykładzie?

2

Odpowiedzi

Najlepsza Odpowiedź!
2010-03-14T21:01:31+01:00
1.
ilość miodu - 60l
słoiki jednolitrowe -x*1
słoiki półlitrowe - (x-9)*0,5
x*1 + (x-9)*0,5 = 60
x+0,5x-4,5 = 60
1,5x=60+4,5
1,5x=64,5 I:1,5
x=43
43-9 = 34
odp. Słoików litrowych było 43 a półlitrowych 34.
2.
1/2 - drzemie
1/3 - rozwiązuje krzyżówki
pozostali - 6 z których 5 czyta książki a 1 pilsnie noituje
wszystkich studentów - x
x=1/2x+1/3x+6
x=3/6x+2/6x+6
x=5/6x+6
x-5/6x=6
1/6x=6 I*6
6*1/6 = 6*6
x=36
odp. Wszystkich studentów było 36.

2010-03-14T21:35:48+01:00
Zad.1
ilość miodu - 60l
słoiki jednolitrowe:
(x-9)*1
słoiki półlitrowe:
x*0,5
(x-9)*1 +x*0,5 = 60
x+0,5x-4,5 = 60
1,5x=60+4,5
1,5x=64,5
x=64,5:1,5
x=43
(43-9)*1=34*1=34
Są 34 słoiki 1 litrowe i 43 słoiki 0,5 litrowe.
Zad.2
x-x*½-x*⅓-5=1
6x-3x-2x-30=6
x-30=6
x=30+6
x=36
Jest 36 osób.