1) Uzupełnij równania reakcji i dobierz współczynniki stechiometryczne.
a) .........+ Cl2 ---> FeCl3
b) N2O -----> N2 + .........
c) CuO + H2 ----> Cu + ......

2) Zapisz równania reakcji podstawiając za X, Y i Z odpowiednie symbole i wzory.
a) S +Y ---> Z
b) X + Y -----> CO2

Zróbcie chociaż jedno. Proszę.! Pilne. :)
Wybieram najlepsze.

1

Odpowiedzi

Najlepsza Odpowiedź!
2010-03-14T20:55:34+01:00
1
a)2Fe + 3Cl2 -> 2FeCl3
b)2N2O -> 2N2 + O2
c)CuO +H2 -> Cu + H2O

2
a)S + O2 ->SO2
b)C + O2 ->CO2
16 4 16