Odpowiedzi

2010-03-14T20:58:54+01:00
Najlepsza Odpowiedź!
2010-03-14T21:00:53+01:00
f(x)=2x. Podaj wzór funkcji, której wykres jest równoległy do wykresu danej funkcji i przechodzi przez punkt: (0,1)
Z definicji funkcji równoległej do danej należy stwierdzić, że takie funkcje mają jednakowy współczynnik kierunkowy.
Tworzymy nową funkcję g(x), która jest równoległa do funkcji f(x). Wyraża się ona wzorem:
g(x) = 2x+b.
Aby przechodziła ona przez punkt (0,1) należy teraz wstawić w miejsce g(x) oraz x współrzędne danego punku, czyli otrzymamy:
1 = 2 * 0 + b i rozwiążemy tę równość:
1 = b.
Szukana prosta równoległa ma postać:
g(x) = 2x + 1.
2010-03-14T21:06:22+01:00
Szukany wzór funkcji to f(x)=2x+1. Ponieważ:
Przy x musi być taka sama liczba ponieważ, ona odpowiada za nachylenie do osi ox. A nachylenie musi być takie same, aby były one równoległe do siebie.

Szukana funkcja przechodzi przez pkt. (0,1), więc przecina oś oy w 1. Ogólny wzór funkcji to y=ax+b, gdzie b - odpowiada za pkt. przecięcia funkcji z osią oy.