Muszę napisać.. jak poeta opisal dojrzałą miłość..

Ile razem dróg przebytych?
Ile ścieżek przedeptanych?
Ile deszczów, ile śniegów
wiszących nad latarniami?

Ile listów, ile rozstań,
ciężkich godzin w miastach wielu?
I znów upór żeby powstać
i znów iść, i dojść do celu.

Ile w trudzie nieustannym
wspólnych zmartwień, wspólnych dążeń?
Ile chlebów rozkrajanych?
Pocałunków? Schodów? Książek?

Ile lat nad strof tworzeniem?
Ile krzyku w poematy?
Ile chwil przy Bethovenie?
Przy Corellim? Przy Scarlattim?

Twe oczy jak piękne świece,
a w sercu źródło promienia.
Więc ja chciałbym twoje serce
ocalić od zapomnienia.


Proszę pomóżcie nie mam wystarczająco punktów w nagrode.. mam to na jutro.

1

Odpowiedzi

2010-03-14T21:08:53+01:00
Za bezcenną, drogocenną, nieopisana, nie przeżytą. Dorosłą, wiedzącą już wszystko.