Oblicz rozpuszczalność chromianu (VI) srebra w g*dm⁻³, jeżeli w temperaturze 298 K KSO = 9*10⁻¹².Jak zmieni się rozpuszczalność tej soli po dodaniu wodnego roztworu amoniaku - wzrośnie czy zmaleje? Uzasadnij swoją odpowiedź.

Proszę o rozwiązanie krok po kroku.

1

Odpowiedzi

Najlepsza Odpowiedź!
2010-03-15T13:36:47+01:00
Ag₂CrO₄ → 2Ag⁺ + CrO₄⁻

Kso = [Ag⁺]²×[CrO₄⁻]

Jeżeli przyjmiemy, że [CrO₄⁻] = S, to z równania reakcji wiadomo, że [Ag⁺] = 2S oraz S = Cm, zatem:
Kso = (2S)²×S = 4S²×S = 4S³
więc:
S = Cm = ∛(Kso/4) = ∛(9×10⁻¹²/4) = ∛(2,25×10⁻¹²) = 0,000131 mol/dm³

Masa molowa Ag₂CrO₄ = 2×108 + 52 + 4×16 = 332 g/mol

1 mol - 332 g
0,000131 mola - x
x = 0,0435 g/dm³ - taka jest rozpuszczalność Ag₂CrO₄

Po dodaniu roztworu amoniaku rozpuszczalność soli wzrośnie, ponieważ w roztworze zwiększy się stężenie jonów nie znajdujących się w osadzie, w związku z czym wzrośnie siła jonowa roztworu i zadziała tzw. efekt solny. Polega on na zwiększeniu rozpuszczalności substancji trudno rozpuszczalnych w roztworach o dużej sile jonowej.