Odpowiedzi

2010-03-14T21:10:12+01:00
Wstęp
1. Gmina Przodkowo
1.1 Ogólna charakterystyka gminy oraz powiązania z terenami
sąsiednimi
1.2 Warunki naturalne
2. Charakterystyka struktury demograficznej w Gminie Przodkowo
2.1 Liczba ludności i gęstość zaludnienia
2.2 Struktura płci i wieku
2.3 Saldo migracji wewnętrznych i zewnętrznych
2.4 Przyrost naturalny i rzeczywisty
2.5 Struktura zawodowa mieszkańców gminy
2.6 Mieszkalnictwo i budownictwo mieszkaniowe
2.6.1 Stan aktualny
2.6.2 Zalecenia w stosunku do dalszego rozwoju
2.7 Oświata gminna
2.7.1 Szkoły podstawowe
2.7.2 Gimnazja
2.7.3 Szkoły średnie
2.7.4 Biblioteki
2.6 Problem bezrobocia
2.7 Problem bezdomności i biedy – opieka społeczna w gminie
2.7.1 Charakterystyka problemu
2.7.2 Środki pomocy i metody działań zapobiegawczych
Zakończenie
1 3 1