1.Jaka jest gęstość materiału z którego wykonana jest śróba o masie 133,5g i obiętości 15 cm sześciennych(3)

2.Oblicz masę prostopadłosciennej kry lodowej o wymiarach 2m na 7m na 0,7m.Gęstość lodu wynosi 0,9 g/cm sześcienne(3)

3Jaka jest masa wodoru wypełniającego balon o objętości 2500m sześciennych ? Gęstość wodoru wynosi 0,09 kg/m sześcienne

4Masa miedzianego medalionu wynosi 17,8 g.Wyznacz jego objętość.Gęstość miedzi wynosi 8950 kg/m sześcienne

5Oblicz masę wody, która spadła na powierzchnię 1 m kwadratowy(2) ziemi w czasie deszczu, jeżeli grubość warstwy wody wynosi 7mm

1

Odpowiedzi

Najlepsza Odpowiedź!
  • Użytkownik Zadane
2010-03-15T13:04:05+01:00
Zad 1)
m (masa)-133, 5 g
V (objętość)= 15cm³
d(gęstość)- ?
Wzór na gęstość:
d = m : V= 133, 5 g : 15cm³= 8,9 g/cm³
Gęstość materiału wynosi 8,9 g/cm³

Zad 2)
m- ?
V= 2m × 7m × 0,7m= 9,8 m³
d=0,9g/cm³= 900 kg/m³
d= m : V → m= d × V = 900 kg/m³× 9,8 m³=8820 kg
Masa kry wynosi 8820 kg.

Zad3)
m=?
V=2500m³
d= 0,09 kg/m³
m= d × V= 0,09 kg/m³× 2500m³= 225 kg
Masa wodoru wynosi 225 kg.

Zad 4)
m=17,8 g = 0,0178 kg
d=8950 kg/m³
d= m : V → V= m : d = 0,0178 kg : 8950 kg/m³=0,000002 m³
=2 cm³
Objętość miedzianego medalionu wynosi 2 cm³.

Zad 5)
m= ?
d(gęstość wody)= 1000kg/m³
V( obliczamy mnożąc powierzchnię, na którą spadła woda przez jej poziom , z tym,że trzeba zamienić jednostki)
s( pole powierzchni) 1m²= 1000000mm²
h (poziom wody)=7mm
V= 1000000mm²× 7mm= 7000000mm³= 0,007m³
m= d × V = 1000kg/m³ × 0,007m³= 7 kg
Masa spadłej podczas deszczu wody wynosi 7 kg.