Odpowiedzi

2010-03-14T22:12:58+01:00
Chodzi o zamianę jednostek ;]

a) 3,3 mln m³= 0,0033 km³

b) 169,3 km³ =169,3 *10¹² l

c) Objętość wody w Bałtyku równa jest 2,17 × 10¹³m³.Wyraź tę objętość w kilometrach sześciennych.
2,17 × 10¹³m³= 2,17 × 10¹³ x 10⁻⁹ km³=2,17 × 10⁴ km³

d) 0,01mm³= 1* 10⁻²*10⁻⁶ dm³.=10⁻⁸ dm³.

e) 5l=5 dm³=5000 cm³

f) 40l= 0,04 m³.

g) 200m³=200 000 dm³.
3 3 3
2010-03-14T22:25:14+01:00
A)1m³=1m×1m×1m=0,001km×0,001km×0,001km=10⁻⁹km³
a więc 3,3×1000000m³=3,3×10⁶×10⁻⁹km³=3,3×10⁶⁻⁹km³=3,3×10⁻³km³=
=0,0033km³

b)1m³=1m×1m×1m=10dm×10dm×10dm=1000dm³=1000l
1km³=1km×1km×1km=1000m×1000m×1000m=10⁹m³=10⁹×1000l=
=10⁹×10³l=10⁹⁺³l=10¹²l

169,3km³=169,3×10¹²l=1693×10¹¹l

c)1km³=10⁹m³
V=2,17×10¹³m³=2,17×10⁴×10⁹m³=2,17×10⁴km³=21 700km³

d)0,01mm³=10⁻²×1mm×1mm×1mm=10⁻²×0,01dm×0,01dm×0,01dm=
10⁻²×10⁻⁶dm³=10⁻⁸dm³

e)5l=5dm³=5×1dm×1dm×1dm=5×10cm×10cm×10cm=5000cm³

f)40l=40dm³=40×0,1m×0,1m×0,1m=40×10⁻³m³=0,04m³

g)200m³=200×1000dm³=200 000dm³
1 4 1
2010-03-14T23:10:14+01:00
A) 3,3 mln m³= 0,0033 km³

b) 169,3 km³ =169,3 *10¹² l

e) 5l=5000 cm³

f) 40l= 0,04 m³.

g) 200m³=200 000 dm³.