Trojkat ABC jest podobny do trojkata A'B'C'. Katy przy wierzcholkach C i C' sa proste. najdłuższy bok trojkata A'B'C' ma długość 39, a dwa krótsze boki trojkata ABC maja długości 12 i 5. skala podobieństwa trójkątów jest rowna:
a. 39/12
b. 39/5
c. 39/3
d. 39/13

2

Odpowiedzi

2010-03-14T21:30:57+01:00
12²+5²=169
√169=13

A więc przeciwprostokątna w trójkącie ABC ma długość 13.
Prawdopodobieństwo wynosi 39/13
Najlepsza Odpowiedź!
2010-03-14T21:33:13+01:00
Twierdzenie pitagorasa:
a2+b2=c2

a= 12
b=5
144+25=169
c=13

odp. D 39/13