Odpowiedzi

2009-10-25T15:35:32+01:00
KNO3 K2SO4 KCl
MgSO4 MgCl2 Mg(NO3)2
NaCL NaNO3 Na2SO4
10 3 10
2009-10-25T15:46:58+01:00
Na+
Na2SO4- siarczan(VI) sodu
NaNO3-azotan(V) sodu
NaCl-chlorek sodu


Mg2+
MgCl2-chlorek magnezu
Mg(NO3)2-azotan(V) magnezu
MgSO4-siarczan(VI) magnezu

K+
KCl-chlorek potasu
K2SO4-siarczan(VI) potasu
KNO3-azotan(v) potasu

19 4 19