Odpowiedzi

2009-10-25T15:44:59+01:00
Chłopi spełniają wiele cech tego gatunku literackiego!
- , panoramiczny, realistyczny... obraz wsi na przełomie wieków,
- bohaterem jest chłopska społeczność ukazana na szerokim tle obyczajowym.!
- chłopi są przedstawieni w momencie przełomu, budzi się ich świadomości klasowej i narodowej.
- opisy często pełnią funkcję retardacyjną tzn. wstrzymują akcję, by przez to zwiększyć napięcie i czas oczekiwania na następne wydarzenie,
- mitologizacja, próba upodobnienia bohaterów, wydarzeń do mitu, czyli opowieści zawierającej archetypy postępowania, uczuć np. miłość, zazdrość, walka o kobietę,
Zaś narracja w powieści występują trzy wcielenia narratora i trzy style pisarskie:
- wiejski gaduła, gawędziarz – opowiada o życiu mieszkańców wsi. Opowiada szeroko, dokładnie, z dużym zaangażowaniem uczuciowym. W jego języku zauważamy najwięcej elementów gwarowych.
- realistyczny obserwator , wykształcony chłop – rzeczowo i obiektywnie przedstawia wygląd miejsc, osób, z pewnym dystansem – przebieg wydarzeń. Mówi w zasadzie językiem literackim, czasem odwołuje się do gwary. W powieści stanowi kontynuację narratora realistycznego, wszechwiedzącego z powieści pozytyeistycznej,
- poeta młodopolski – ujawnia się przede wszystkim w opisach przyrody, przeżyć, ludzkich namiętności, posługuje się językiem literackim z bardzo nielicznymi elementami gwarowymi. Wprowadza oryginalne obrazy poetyckie: cechami jego stylu są liryzm, subiektywizm, emocjonalizm, barwność.
3 4 3