Rpzwiaz uklady rownan.

a) x/2= y/3
x+ 2,5 =y

b) x/5 - y/4 = 0
x/2 - y/16 = 5,5

c) x+y/3 + y/5 = -2
2x-y/3- 3x/4= 3/2

d) 2x-1/5+ 3y-2/4 = 0
3x+1/5 - 3y+2/4 = 0

e) 3x-2y/5 + 5x-3y/3 = x+1
2x-3y/3+ 4x-3y/2= y+1

f) x+1/3 - y+ 2/4 = 2(x-y)/5
x-3/4- y-3/3=2y-x

2

Odpowiedzi

Najlepsza Odpowiedź!
2010-03-14T22:07:50+01:00
2010-03-14T22:15:25+01:00
A) x/2=y/3
x+2.5=y / *3
3x=2y
3x+7.5= 3y / (-1)
3x=2y
-3x-7.5=-3y
3x-2y=0
-3x+3y= -7.5
__________
y= -7.5
x+2.5= -7.5
x=-10